GAUDEAMUS 2017 - FBP na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Naša univerzita sa aj tento rok v dňoch 27. - 28. septembra 2017 zúčastnila veľtrhu Gaudeamus, ktorého súčasťou bolo viac ako 230 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a ďalších vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska i zahraničia, aby študentom stredných škôl poskytli komplexné informácie a poradenstvo pri voľbe pomaturitného štúdia.

Zatiaľ čo zástupcovia SPU v Nitre a všetkých našich fakúlt v obidva dni informovali záujemcov o možnostiach štúdia na našej univerzite, nechýbala ani prezentácia Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorá sa uskutočnila 27. 9. 2017 vo „vedeckom“ stánku.

Prezentovali nás 4 katedry našej fakulty s ukážkami vedecko-výskumnej činnosti. Záujemcov o štúdium a vedu k nám lákali Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, Katedra fyziológie živočíchov, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín a Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov.

Dúfame, že sa nám podarilo zaujať uchádzačov o štúdium natoľko, že sa o rok na našej univerzitnej pôde stretneme.

Späť