FBP SPU v Nitre je novým členom „SAFE consortium“ so sídlom v Bruseli

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

SAFE konzorcium predstavuje Európske združenie pre bezpečnosť potravín,  neziskovú mimovládnu medzinárodnú asociáciu vedeckého charakteru založenú v roku 2002 v Bruseli.  V roku 2017 konzorcium oslávilo 15 ročnú existenciu. 
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre požiadala o vstup do konzorcia a deklarovala tematickým zameraním fakulty a publikačnými výstupmi. Členovia SAFE konzorcia na stretnutí 14. decembra 2017 hlasovali za prijatie nových organizácií za členov „SAFE consortium“, medzi ktorými bola akceptovaná aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva. 
 
SAFE je združenie organizácií, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu s bezpečnosťou potravín. Je zastúpené verejnými a súkromnými výskumnými ústavmi, univerzitami, národnými a medzinárodnými združeniami a spoločnosti, potravinárskym priemyslom a výskumnými skupinami a odbormi v rámci týchto organizácií. Súčasnými členmi konzorcia sú výskumné a vzdelávacie organizácie a pracoviská v Nórsku, Švajčiarsku, Poľsku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Rumunsku, Litve a v iných krajinách a od januára 2018 aj Slovenská republika vďaka Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
 
Bližšie informácie sú uvedené na stránkehttp://www.safeconsortium.org.
 

 

Späť