FBP na konferencii Animal Physiology 2018 v Krakove

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Skupina zamestnancov a doktorandov z Katedry fyziológie živočíchov a z Katedry biochémie a biotechnológie sa v termíne od 13. – 16. júna zúčastnila konferencie Animal Physiology 2018. Dejiskom konferencie bol tento rok Krakow. Hlavní organizátori konferencie z Pedagogickej univerzity v Krakove zabezpečili nádherné konferenčné priestory v Starej radnici mesta Krakov a v Paláci Krzysztofory, kde v rámci plenárnych prednášok vystúpili pozvaní prednášajúci, Dr. Jan Manuel Rodriguez Parkitna z Farmakologického ústavu Poľskej akadémie vied a profesor Grzegorz Hess z Jagiellonskej univerzity. Medzi približne ôsmimi desiatkami zúčastnených sa aktívne prezentovala aj početne zastúpená delegácia z FBP. Prezentácie výsledkov zúčastnených vedeckých pracovníkov informovali o najnovších trendoch v rôznych oblastiach živočíšnej fyziológie. Okrem domácej inštitúcie a kolektívu z SPU sa konferencie zúčastnili aj pracovníci z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach, Prešovskej Univerzity v Prešove, Univerzity Molise (Taliansko), Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne, Mendelove univerzity v Brne (obe Česká republika), Univerzity Zielonogórski, Univerzity Poznań a Národného výskumného ústavu živočíšnej výroby v Baliciach (všetky Poľsko). Budúci, už 15. ročník tejto konferencie sa uskutoční na Slovensku, čo organizačne zastreší Katedra fyziológie živočíchov SPU. Práve preto na záver konferencie zástupcovia katedry srdečne pozvali účastníkov tohtoročnej konferencie aj na budúci ročník.

 

Späť