FBP na „FOODforce„ v Bruseli

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

28. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie FOODforce v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum FBP a doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP.

FOODforce predstavuje platformu, ktorá spája popredné európske univerzity a výskumné organizácie zaoberajúce sa „potravinovým systémom“. Od januára 2018 FOODforce je koordinované Hohenheim Univerzitou v Stuttgarte v Nemecku, Dr. Susanne Braun, riadieľkou Výskumného centra pre Biohospodárstvo. FOODforce organizuje pravidelné stretnutia od roku 2001 v priestoroch KoWi (Nemecký výskumný úrad) v Bruseli.

Februárového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií ako sú Hohenheim Univerzita v Nemecku,  INRA vo Francúzsko, Kodaňská univerzita v Dánsku, Univerzita vo Wageningene v Holandsku, Univerzita v Gente v Holandsku, Nofima v Nórsku, Quadram inštitút v Spojenom kráľovstve, Boloňská univerzita v Taliansku, Katolícka univerzita v Portugalsku, Výskumný ústav pre poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny v Belgicku, Univerzita v Novom Sade v Srbsku, IRTA v Španielsku, Poľská akadémia vied v Olštýne v Poľsku, Transfer vedomostí v Írsku, Leeds Univerzita v Spojenom kráľovstve, Nemecký ústav potravinárskej technológie v Nemecku, IBA Bukurešť v Rumunsku, ako aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a zástupcovia SAFE konzorcia.

Súčasťou pracovného programu bolo predstavenie SUSFOOD2 ERA-NET pre trvalo udržateľnú potravinovú výrobu a spotrebu, prezentovanie úlohy Európskej rady pre informácie o potravinách (EUFIC), témy o aktuálnych informáciách od Európskej komisie týkajúce sa potravinárskeho sektora (FP9) a EIT pre potraviny. Cieľom stretnutia bolo prepojenie spolupráce s participujúcimi inštitúciami v smere prípravy spoločných projektov a plánovaných aktivít.

Späť