Druhá konferencia krajín V4 v Nitre

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra 2017, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konajú viaceré sprievodné akcie. Jednou z nich bola aj vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z krajín V4 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Jána Tomáša, CSc.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov a doktorandi SPU sa dňa 6. novembra zúčastnili na 2. ročníku konferencie krajín V4 mladých výskumníkov pod názvom „Vedecký výskum v potravinárskej výrobe“. Konala sa pod záštitou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Fakulty biológie a poľnohospodárstva Rzeszowskej univerzity, Fakulty poľnohospodárskych a potravinárskych vied a environmentálneho manažmentu Debrecínskej univerzity a Technologickej fakulty Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Konferenciu otvorila prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. následne s príhovorom vystúpil prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prodekan FBP pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie, prof. Dr. Béla Kovacz, riaditeľ Ústavu potravinárskych vied a Mgr. Maciej Kluz, PhD. poverený pracovník zahraničnými vzťahmi. Ako sa organizátori dohodli, ďalšie kolo konferencie sa uskutoční v roku 2018 na Debrecínskej univerzite.

Podujatie bude organizovať Fakulta poľnohospodárskych a potravinárskych vied a environmentálneho manažmentu Debrecínskej univerzity. Okrem orálnej a posterovej prezentácie mali mladí vedecký pracovníci do 35 rokov a doktorandi možnosť svoje výsledky publikovať vo forme abstraktov v Proceedings of abstracts 2017, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie (https://sites.google.com/view/v4conference/home).

V mene organizačného tímu všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme!

Späť