Deň otvorených dverí

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V piatok 3.2. 2017 sa na FBP SPU v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí. Budúci maturanti a potenciálni uchádzači o štúdium na našej fakulte si vypočuli informácie o zameraní jednotlivých študijných programov, o uplatnení absolventov na trhu práce, ako aj o spôsobe prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia a tiež sociálnych podmienkach, športovom a kultúrnom živote našich študentov. Prodekanka pre štúdium prof. Vollmannová potom odpovedala na otázky študentov týkajúcich sa jednotlivých študijných programov, možností ubytovania v študentských domovoch a podmienkach absolvovania časti štúdia v zahraničí. Študenti si následne v sprievode našich kolegov so záujmom prezreli priestory a technické vybavenie niektorých katedier FBP SPU v Nitre.

 

Späť