Cenu dekana získala doktorandka Ing. Lenka Trembecká

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity FBP, boli vyhodnotené publikačné výstupy a mimoriadne aktivity doktorandov za rok 2017. Cenu dekana za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity v roku 2017 získala Ing. Lenka Trembecká, doktorandka Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov.

Ocenenie jej v mene pána dekana odovzdal prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie na zasadnutí Kolégia dekana FBP dňa 15. mája 2018 a poprial ocenenej veľa úspechov v ďalšej práci. "Nemám pocit, že by som robila viac, niečo mimoriadne výnimočné,  len som si plnila svoje každodenné povinnosti“, skonštatovala Ing. Lenka Trembecká.

Na základe vyhodnotenia publikačnej činnosti v roku 2017 patria medzi úspešných doktorandov aj Ing. Ján Kovarovič a Ing. Marianna Lenková z Katedry chémie, Ing. Tomáš Fekete z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, Ing. Hana Greifová z Katedry fyziológie živočíchov a Ing. Zuzana Remeňová z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov. Doktorandom srdečne blahoželáme a za ich prácu získajú mimoriadne štipendium.   

 

Späť