Štátne skúšky na FBP v akad. roku 2018/2019

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Inžinierske študijné programy

Podľa schváleného Harmonogramu výučby pre akademický rok 2018/2019 sa budú od  20. mája - 24. mája 2019 na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre konať štátne záverečné skúšky pre študentov inžinierskeho štúdia.

 

Štátna skúška (ŠS) pozostáva z obhajoby diplomovej práce. V prípade vykonania štátnej skúšky obhajobou iba z predmetu záverečná (diplomová) práca, je známka za tento predmet zároveň celkovým výsledkom štátnej skúšky. Výsledná známka z predmetu záverečná (diplomová) práca je priemerom hodnotení komisie (predseda + členovia), školiteľa a oponenta.

 

Komisia č. 1 - Aplikovaná biológia

Komisia č. 2 - Agrobiotechnológie

Komisia č. 3 - Bezpečnosť a kontrola potravín – denné štúdium

Komisia č. 3 - Bezpečnosť a kontrola potravín – externé štúdium

Komisia č. 4 - Bezpečnosť a kontrola potravín – denné štúdium

Komisia č. 4 - Bezpečnosť a kontrola potravín – externé štúdium

Komisia č. 5 - Technológia potravín

 

Späť