L'Oréal - UNESCO PRE ŽENY VO VEDE

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V tomto roku sa konal 2. ročník slovenskej edície celosvetového projektu Pre ženy vo vede pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Účelom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry. 

 

Do druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12, z toho 5 v kategórii vedkyne do 35 rokov a 7 v kategórii vedkyne do 45 rokov. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu, ktorá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. 

 

Do finále sa dostal aj projekt prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s názvom “Nutraceutiká – biologické a biotechnologické aspekty zlepšenia zdravia žien”. Projekt sa zameriava na dizajnovanie prírodných fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia a testovanie ich účinkov na humánnych zdravých i nádorových modelových bunkách vaječníkov s perspektívou určenia intracelulárnej signalizácie, rizík a eliminácie patologických javov v podmienkach in vitro. Prínosom je ich využitie v ochrane a udržaní zdravia žien, ale aj v prevencii a liečbe porúch reprodukčných funkcií. Finalistkám súťaže bolo udelené Čestné uznanie 13. júna 2018 v Bratislave na slávnostnom vyhlásení výsledkov za prítomnosti Jeho Excelencie pána Christopheho Léonziho veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku. Slovenskými laureátkami L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018 sa stali v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kategórii do 45 rokov dr hab. Mariana Derzsi, PhD. z Ústavu Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To sú témy výskumov, ktorými sa zaoberajú víťazky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede 2018. Obe výherkyne obdržali výhru vo výške 5000 Eur, ktorú môžu investovať do svojho výskumu alebo na osobné účely. 

 

Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Tento rok bol vyhlásený jeho 20. ročník. Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry.

 

 

Späť