Účasť FBP na workshope FNH-RI a Kick off meetingu v Bruseli

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

 „European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure“ – FNH-RI predstavuje platformu pre špičkový výskum v oblasti potravín vo vzťahu k výžive a zdraviu. V dňoch 7.-8.5.2018 sa uskutočnili workshop FNH-RI (7.5.) a Kick off meeting (8.5.) v priestoroch FoodDrinkEurope v Bruseli, na ktorých zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra – prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC a Ing. Daniel Ács, PhD., zodpovedný za internacionalizáciu Bioeconomy Cluster reprezentovali zámery, ciele  a priority platformy v európskom priestore. Požiadavky Európy z pohľadu potravín, výživy a zdravia sú definované už v predchádzajúcich projektov EU EuroDISH a RICHFIELDS koordinované Wageningenskou univerzitou v Holandsku, ktorá v súčasnosti pripravuje návrh infraštruktúry FNH-RI pre plán ESFRI. FNH-RI predstavuje spoločnú a jedinečnú iniciatívu 6 členských štátov Holandsko, Dánsko, Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko vrátane Slovenska vďaka vytvorenej Národnej platforme AgroBioFood Nitra v roku 2016, ktorá reprezentuje vedomostný trojuholník ako základ pre účinné a udržateľné prepojenie vzdelania, výskumu a inovácií.

 

Späť