Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Prinášame Vám Neoficiálne výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022.

vložil: Dominik Hollý

6.12.2018 sa konala vedecká konferencia "The 6th International Scientific Conference - Animal Biotechnology 2018". Organizátormi konferencie boli NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU v Nitre, SAPV a naša fakulta.

vložil: Dominik Hollý

Vzhľad na reze a na nákroji, textúra, chuť, vôňa, šťavnatosť a celkový dojem. Také boli hodnotiace kritériá poroty, ktorá testovala vzorky výrobkov siedmich súťažných tímov na tradičnom festivale domácich klobás Klobásovica 2018. Uskutočnil sa 28. novembra v študentskom domove A. Bernoláka ako jedno z podujatí Študentských dní nitrianskych univerzít.

vložil: Dominik Hollý

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ a FBP SPU v Nitre sa konala 6. novembra 2018 pri príležitosti 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Konferenciu organizovali obe fakulty spoločne pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Jána Tomáša, CSc.  a dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.