Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 7. novembra uskutočnila sprievodná akcia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva s názvom Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Podujatie sa zároveň konalo pri príležitosti Svetového dňa chleba pripadajúceho na 16. október.

vložil: Dominik Hollý

Prinášame Vám podrobný program na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou,ktorá sa bude konať 6. novembra 2018 na pôde našej fakulty a FAPZ.

vložil: Dominik Hollý

Na prvom riadnom zasadnutí novozvoleného AS FBP boli zvolení podpredsedovia za zamestnaneckú a študentskú časť, tajomníčka senátu členovia a predsedovia komisií.

vložil: Dominik Hollý

Na prvom zasadnutí novozvoleného AS FBP, ktoré sa konalo dňa 22.10.2018 bol zvolený nový predseda AS FBP na volebné obdobie 2018 - 2022.