Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

V bratislavskej Inchebe sa od 24. do 26. januára konala výstava Danubius Gastro 2019. Počas nej prebehol už 13. ročník medzinárodnej súťaže juniorov - študentov SOŠ o najlepší Bratislavský rožok, Maškrty z jadrovín, Umelecké dielo a sprievodné súťaže pre pekárov producentov a technológov. V pozícii hlavného manažéra súťaží a prezidenta súťažných porôt bol zástupca z SPU v Nitre - Ing. Marián Tokár, PhD., z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov.

vložil: Dominik Hollý

Obľúbená Roadshow Kam na vysokú dnes zavítala aj do našej Nitry, kde sa naša fakulta spolu s ostatnými fakultami SPU predstavila žiakom škôl z nitrianskeho kraja. Ing. Marián Tokár, PhD. a doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. všetkým radi podávali informácie ohľadom možností štúdia na našej fakulte.

vložil: Dominik Hollý

Naša fakulta spolu s ostatnými fakultami SPU sa včera prezentovala v Trnave, prvom zo šiestich krajských miest obľúbenej roadshow pre stredoškolákov Kam na vysokú. Interaktívnu výstavu pomaturitného a celoživotného vzdelávania vlani navštívilo celkovo takmer 9-tisíc záujemcov. Dnes sa v podujatie odohráva v Mestskej hale v Nitre na Klokočine.

Sledujte náš Instagram @fbp.uniag.sk

vložil: Dominik Hollý

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy Ing. Antonovi Kováčikovi, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Grantová agentúra SPU v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 13. decembra 2018 posúdila predložené žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na projekt mladých pracovníkov do 35 rokov.