Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

12. ročník najväčšieho festivalu vedy, Európska noc výskumníkov, sa uskutočnil 28. 9. 2018 paralelne v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline. Rok 2018 sa niesol v zmysle motta „Výskumníci v nás“.

vložil: Dominik Hollý

Už v poradí devätnásta konferencia zameraná na rizikové faktory potravového reťazca sa v dňoch 26.-29.9.2018 konala v maďarskej dedinke Mátrafüred. Početnú skupinu účastníkov z Maďarska, Talianska, Poľska a Čiech dopĺňal aj deväťčlenný kolektív z Katedry fyziológie živočíchov.

vložil: Dominik Hollý

Prezident v príhovore povedal, že titul profesor nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako s ním budú narábať.

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín (UGBR), Centrum biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV, v. v. i. organizovali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) 13. medzinárodnú vedeckú konferenciu Biotechnológie a kvalita surovín a potravín. Konala sa 17. - 19. septembra v krásnych historických priestoroch Smolenického zámku.

vložil: Dominik Hollý

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme si pripomenuli 2. septembra. Medzi nimi aj náš pán dekan prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.