Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Naša univerzita sa aj tento rok v dňoch 27. - 28. septembra 2017 zúčastnila veľtrhu Gaudeamus, ktorého súčasťou bolo viac ako 230 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a ďalších vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska i zahraničia, aby študentom stredných škôl poskytli komplexné informácie a poradenstvo pri voľbe pomaturitného štúdia.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dňa 20. – 22. 09. 2017 sa konal XVIII. ročník medzinárodnej konferencie RISK FACTORS OF FOOD CHAIN (RFFCH) v krásnom prostredí konskej farmy v Żmiąca

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Medzinárodný projekt L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede ocenil 11 najlepších vedkýň Slovenska. Medzi nimi  aj prof. Ing. Miroslavu Kačániovú, PhD. s projektom: Antimikrobiálna aktivita biologicky aktívnych látok liečivých rastlín a esenciálnych olejov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Aktuálnym trendom vo výžive a všeobecne v potravinárstve je oblasť personalizácie. Na túto problematiku nadviazal projekt doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD. APVV-0629-12 "Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín" na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.).

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Trať najrýchlejšie zvládol 36- ročný Jozef Čurlej z domáceho 05 BK Furča Košice.