Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Na SPU v Nitre sa 15. júna konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v  Nitre, rozšírené o vedecké rady fakúlt, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života. Na návrh Vedeckej rady SPU bol udelený čestný titul prof. dr. hab. inż. Włodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si čestným doktorátom uctila akademika prof. Dr. M.Sc. Ivana Krefta, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dňa 26. júna 2017 sa uskutočnia prijímacie skúšky na III. stupeň VŠ na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Slávnostné promócie absolventov I. stupňa štúdia sa uskutočnia dňa 6. júla 2017

 

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Zaradenie študentov I. stupňa štúdia  na štátne skúšky od 19. do 22. júna 2017

vložil: Dominik Hollý

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  Ing. Eve Tvrdej, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.