Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Zástupcovia Fakulty biotechnológie a potravinárstva doc. Radoslav Židek a doc. Vladimír Vietoris sa zúčastnili pracovného stretnutia SAFE konzorcia v Bruseli 24.4 2018, ktoré je zamerané  na bezpečnosť potravín.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Vedenie FBP pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhlo oceniť Prof. Ing. Stanislava Kráčmara, DrSc. Zlatou medailou SPU.

vložil: Dominik Hollý

V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Ak ste počas víkendu zavítali na výstavu nábytku a bývania, určite ste sa zastavili v N-Centre na občerstvenie. Tam ste mohli stretnúť náš fakultný stánok, kde Vám naši kolegovia Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. a Ing. Marián Tokár, PhD. porozprávali dôležité informácie o možnostiach štúdia na našej fakulte.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Predseda Vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa 19. marca 2018 MVDr. Lenka Luptáková, PhD. odborná asistentka na Ústave biológie, zoológie a rádiológie, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košíciach.