Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Po týždni pribudlo nové video na fakultný YouTube kanál. Tento týždeň je to video z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov.

Lajkujte! Komentujte! Zdieľajte! Odoberajte!

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Vychádzajúc z dlhoročnej tradície, sa 6.12. v priestoroch jedálne ŠD A. Bernoláka konala študentmi obľúbená Klobásovica. Akcia organizovaná pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva profesora Ing. Jána Tomáša, CSc. sa už počas registrácie tešila veľkému záujmu študentov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Už tradične na Fakulte biotechnológie a potravinárstva organizuje Fakultná organizácia odborového zväzu na FBP v spolupráci s Vedením FBP spoločenské podujatie pre svojich zamestnancov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na zasadnutí Kolégia dekana FBP, ktoré sa konalo 6. 12. 2017, sa zúčastnil rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. Pán rektor slávnostne odovzdal dekanovi FBP prof. Ing. Jánovi Tomášovi, CSc. Pamätnú medailu pre Fakultu biotechnológie a potravinárstva pri príležitosti 65. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Náš fakultný YouTube kanál sa dnes rozšíril o ďalšie video. Pridali sme video Katedry hygieny a bezpečnosti potravín.

Pozerajte! Lajkujte! Zdieľajte! Odoberajte!