Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Fotky nie vždy dokážu úplne zachytiť atmosféru konkrétnej udalosti. Preto Vám prinášame video z minuloročnej predvianočnej Klobásovice.

Sledujte! Lajkujte! Komentujte! Odoberajte!

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Počas Vianoc sa náš fakultný YouTube kanál naplnil novými videami katedier. Pribudlo video Katedry mikrobiológie a video Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov.

Klikajte! Sledujte! Lajkujte! Odoberajte! Komentujte!

vložil: Dominik Hollý

Šesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. decembra na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Počas stretnutia s rektorom SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a členmi vedenia univerzity a fakúlt sa zahraniční partneri pod vedením prezidenta univerzity prof. Shen Shuxinga oboznámili s činnosťou a aktivitami našich pracovísk. Vyjadrili záujem o užšiu spoluprácu v oblasti výmeny študentov a učiteľov ako aj spoločné aktivity v oblasti vedy a výskumu.

vložil: Dominik Hollý

Po týždni pribudlo nové video na fakultný YouTube kanál. Tento týždeň je to video z Katedry chémie.

Lajkujte! Komentujte! Zdieľajte! Odoberajte!

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Športová komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre zorganizovala dňa 14.12.2017 už 19. ročník futsalového turnaja o „Pohár predsedníčky UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre“.