Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Zdieľajte vaše príbehy a zážitky, ktoré sú výsledkom úspešnej realizácie projektu alebo mobility. Ak si myslíte, že práve Váš Erasmus+ príbeh je zaujímavý a inšpiratívny pre ostatných, neváhajte a napíšte nám, my chceme o ňom počuť.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V stredu 26. apríla 2017 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala XV. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vás srdečne pozýva na 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“, ktorá sa uskutoční 16.-18. mája 2017 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Podmienky pre zaradenie na bakalársku štátnu skúšku v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

SAIA, n. o. pozýva študentov, doktorandov, pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov na informačný deň o štipendiách.