Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra 2017, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konala aj vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z krajín V4 s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra 2017, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konajú viaceré sprievodné akcie. Jednou z nich bola vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Databáza Scopus ocenila naše úsilie a akceptovala časopis pre indexáciu a spätne indexuje zatiaľ 103 publikácií vydaných v roku 2017.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Absolventi vedeckej prípravy na FBP, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si prevzali diplom z rúk dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, CSc.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí 21. 9. 2017 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. roku 2016/2017 študentom FBP.