Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Na prvom zasadnutí novozvoleného AS FBP, ktoré sa konalo dňa 22.10.2018 bol zvolený nový predseda AS FBP na volebné obdobie 2018 - 2022.

vložil: Dominik Hollý

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. roku 2017/201.

vložil: Dominik Hollý

Prinášame Vám neoficiálne výsledky volieb do AS SPU a AS FBP SPU - študentská časť

vložil: Dominik Hollý

Prinášame Vám neoficiálne výsledky volieb do AS SPU a AS FBP SPU