Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity FBP, boli vyhodnotené publikačné výstupy a mimoriadne aktivity doktorandov za rok 2017. Cenu dekana za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity v roku 2017 získala Ing. Lenka Trembecká, doktorandka Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Zástupcovia FBP spolu s kolegami z FAPZ a FEŠRR sa spoločne zúčastnili prezentácie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na vybraných ukrajinských stredných školách v meste Ľvov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

„European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure“ – FNH-RI predstavuje platformu pre špičkový výskum v oblasti potravín vo vzťahu k výžive a zdraviu.

vložil: Dominik Hollý

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 3. mája ocenili celoživotnú prácu prof. Ing. Jána Tomáša, CSc., dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý sa v týchto dňoch dožil životného jubilea – 70 rokov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V stredu 25. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.