Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

vložil: Dominik Hollý

Výzva na podávanie projektov v rámci GA SPU

vložil: Dominik Hollý

Príďte sa poučiť a pobaviť zároveň. Získate znalosti o plánovaní experimentov a naviac získate odbornú konzultáciu Vašej vlastnej dizertačnej práce alebo vlastného výskumu priamo na mieste.

vložil: Dominik Hollý

V koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 19. – 23. júna uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane, Kazachstan. Slovenská republika sa na výstave prezentovala vlastným pavilónom, ktorého súčasťou bola aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Inštitút environmentálnej medicíny (IMM), ktorý je súčasťou štokholmského Karolinska Instituet organizuje školenia hodnotenia rizika určené pre PhD. študentov, ako aj ostatných záujemcov z vedy a výskumu,