Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Päť členný tím Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre) s názvom „Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA)“ sa stal špičkovým vedeckým tímom.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Už druhý rok po sebe sa naša fakulta aktívne zúčastnila série výstav ,,Kam na VŠ“. Výstavy sa konajú v priebehu dvoch týždňov vo všetkých krajských mestách a majú za úlohu pomôcť maturujúcim stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V piatok 9. 2. 2018 sa na FBP uskutočnil Deň otvorených dverí. V budúcom akademickom roku fakulta ponúka pre záujemcov štúdium v 6 akreditovaných bakalárskych programoch: Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo, Aplikovaná biológia, Bezpečnosť a kontrola potravín, Vinárstvo a Potraviny a technológie v gastronómii.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Členovia SAFE konzorcia na stretnutí 14. decembra 2017 hlasovali za prijatie nových organizácií za členov „SAFE consortium“, medzi ktorými bola akceptovaná aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV vyhlásila vo februári minulého roku už 4. ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov podľa jednotlivých sekcií. Výbor pobočky spoločnosti v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.1.2018 mal vo svojom programe aj odovzdanie ocenení v rámci poľnohospodárskej a potravinárskej sekcie, do ktorých boli prihlásené práce mladých vedeckých pracovníkov aj z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.