Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Fakultný YouTube kanál sa napĺňa videami! V najbližších týždňoch, vždy v pondelok, budeme postupne pridávať propagačné videá našich katedier. Tento týždeň začíname Katedrou biochémie a biotechnológie. Aby ste boli vždy informovaní o novom videu, je potrebné prihlásiť sa na odber kanálu.

Pozerajte! Lajkujte! Zdieľajte! Odoberajte!

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Tento rok rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanov fakúlt, ocenil osemnástich študentov.

vložil: Dominik Hollý

Dňa 9. 11. 2017 zorganizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín odborný seminár Kvalita a bezpečnosť potravín pod názvom: Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie. Odborný seminár bol zabezpečený pod záštitou odborných garantov tejto organizácie prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., doc. Ing. Lucie Zeleňákovej, Ing. Petra Zajáca, PhD. a Ing. Jozefa Čaplu, PhD.

vložil: Dominik Hollý

Prinášame Vám video z prezentácie vedeckovýskumnej činnosti našej fakulty, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2017 v OC Centro Nitra.

Sledujte! Lajkujte! Zdieľajte! Odoberajte!

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Aj tento rok sa FBP 9. novembra v OC Centro Nitra zapojila do podujatia formou prezentácie jej vedeckovýskumnej činnosti všetkých siedmich katedier. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým študenti stredných  odborných škôl, gymnázií, základných a materských škôl a tešili sme sa aj z účasti širokej verejnosti.