Aktuálne informácie

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Vás srdečne pozýva na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN, ktorá sa uskutoční 28.-30. januára 2015 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie. Informácie nájdete na www.fbfs.eu

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

V dňoch 21. - 28. 8. 2014 sa uskutočnia na FBP obhajoby dizertačných prác v doktorandských študijných programoch technológia potravín, biotechnológie a molekulárna biológia. V prílohe je uvedený harmonogram obhajob dizertačných prác.

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Podmienky postupu do vyššieho ročníka

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Promócie absolventov I. stupňa

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

V prílohe je uvedené poradie študentov I. stupňa, ktorí v dňoch 23. – 26. júna 2014. vykonajú štátnu skúšku.