Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Ak ste počas víkendu zavítali na výstavu nábytku a bývania, určite ste sa zastavili v N-Centre na občerstvenie. Tam ste mohli stretnúť náš fakultný stánok, kde Vám naši kolegovia Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. a Ing. Marián Tokár, PhD. porozprávali dôležité informácie o možnostiach štúdia na našej fakulte.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Predseda Vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa 19. marca 2018 MVDr. Lenka Luptáková, PhD. odborná asistentka na Ústave biológie, zoológie a rádiológie, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košíciach.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Predseda Vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa 19. marca 2018 doc. Ing. Janette Musilová, PhD. docentka na Katedre Chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín si 2.3.2018 pripomenula 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa konalo stretnutie členov katedry s pozvanými hosťami.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

28. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie FOODforce v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum FBP a doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP.