Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Zaradenie študentov I. stupňa štúdia  na štátne skúšky od 19. do 22. júna 2017

vložil: Dominik Hollý

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  Ing. Eve Tvrdej, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Za najlepšiu vedeckú prácu uplynulého roka 2016 s významným aplikačným prínosom ocenilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore živočíšnej výroby Ing. Tomáša Jambora, doktoranda z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre .

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 27. júna 2017.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Študenti aj neštudenti čínskeho jazyka sa môžu zúčastniť jazykového kurzu a obohatiť svoju slovnú zásobu z čínštiny.