Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Skupina zamestnancov a doktorandov z Katedry fyziológie živočíchov a z Katedry biochémie a biotechnológie sa v termíne od 13. – 16. júna zúčastnila konferencie Animal Physiology 2018.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Do finále sa dostal aj projekt prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s názvom “Nutraceutiká – biologické a biotechnologické aspekty zlepšenia zdravia žien”.

vložil: Dominik Hollý

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna po prvýkrát v jej histórii uskutočnila „zlatá“ promócia. Absolventi niekdajšej Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968 si takto symbolicky obnovili inžiniersky titul.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2017.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta vysokoškolská učebnica Chémia potravín určená pre študentov FBP SPU v Nitre.