Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov Vás srdečne pozýva na XI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu Animal physiology 2015, ktorá sa bude konať 01-03. júna 2015, Crocus - Kežmarské Žľaby.

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Informácia o možnosti štúdia na Francúzskom inštitúte AgroSup Dijon v rámci programu Erasmus+ (ale aj iných).

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Pozvánka na X. Medzinárodná študentská konferenciu mladých vedcov - "From Biotechnology to Environment Protection", ktorá sa uskutoční v termíne 12-15 Novembra 2015 v Zielona Góra v Poľsku.

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Pozývame Vás na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27. marca 2015 v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach.

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Srdečne Vás pozývame na IX. vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou a XIII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškoslkého štúdia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia 22.04.2015 na FBP SPU v Nitre.