Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Pozvánka na X. Medzinárodná študentská konferenciu mladých vedcov - "From Biotechnology to Environment Protection", ktorá sa uskutoční v termíne 12-15 Novembra 2015 v Zielona Góra v Poľsku.

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Pozývame Vás na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27. marca 2015 v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach.

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Srdečne Vás pozývame na IX. vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou a XIII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškoslkého štúdia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia 22.04.2015 na FBP SPU v Nitre.

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 10. marca 2015 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Janky Poráčovej, PhD. na tému "Biologické markery vo vzťahu k fyziologickým funkciám živočíchov".

vložil: Tomáš Slanina počet komentáov: 0

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 10. marca 2015 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Agnieszky Greń, PhD. na tému "Effects of biologically active substances on life systems".