Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 3. mája ocenili celoživotnú prácu prof. Ing. Jána Tomáša, CSc., dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý sa v týchto dňoch dožil životného jubilea – 70 rokov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V stredu 25. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Zástupcovia Fakulty biotechnológie a potravinárstva doc. Radoslav Židek a doc. Vladimír Vietoris sa zúčastnili pracovného stretnutia SAFE konzorcia v Bruseli 24.4 2018, ktoré je zamerané  na bezpečnosť potravín.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Vedenie FBP pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhlo oceniť Prof. Ing. Stanislava Kráčmara, DrSc. Zlatou medailou SPU.

vložil: Dominik Hollý

V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú.