Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

V koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 19. – 23. júna uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane, Kazachstan. Slovenská republika sa na výstave prezentovala vlastným pavilónom, ktorého súčasťou bola aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Inštitút environmentálnej medicíny (IMM), ktorý je súčasťou štokholmského Karolinska Instituet organizuje školenia hodnotenia rizika určené pre PhD. študentov, ako aj ostatných záujemcov z vedy a výskumu,

vložil: Dominik Hollý

Na SPU v Nitre sa 15. júna konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v  Nitre, rozšírené o vedecké rady fakúlt, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života. Na návrh Vedeckej rady SPU bol udelený čestný titul prof. dr. hab. inż. Włodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si čestným doktorátom uctila akademika prof. Dr. M.Sc. Ivana Krefta, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dňa 26. júna 2017 sa uskutočnia prijímacie skúšky na III. stupeň VŠ na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Slávnostné promócie absolventov I. stupňa štúdia sa uskutočnia dňa 6. júla 2017