Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí 21. 9. 2017 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. roku 2016/2017 študentom FBP.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V rámci Európskej Noci výskumníkov 2017 FBP sa prezentovala v ďalšom meste -  v Banskej Bystrici. Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov (Ing. Eva Ivanišová, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., RNDr. Attila Kántor, PhD.) spolu s Katedrou hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.) zaujali pozornosť tematickým stánkom „Veda na zjedenie“. Katedra fyziológie živočíchov (Ing. Tomáš Slanina, PhD., Ing. Eva Tvrdá, PhD., Ing. Hana Greifová, Ing. Michal Ďuračka) prezentovala „Vedu v našom tele“.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice. Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Grantová agentúra SPU v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 28. septembra 2017 posúdila predložené žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na projekt mladých pracovníkov do 35 rokov a v súlade s Výzvou zverejnenou 15. júna 2017 a rozhodla na základe posudku vypracovaného oponentom a splnení kritérií výzvy financovať nasledovné projekty.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Naša univerzita sa aj tento rok v dňoch 27. - 28. septembra 2017 zúčastnila veľtrhu Gaudeamus, ktorého súčasťou bolo viac ako 230 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a ďalších vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska i zahraničia, aby študentom stredných škôl poskytli komplexné informácie a poradenstvo pri voľbe pomaturitného štúdia.