Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín (UGBR), Centrum biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV, v. v. i. organizovali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) 13. medzinárodnú vedeckú konferenciu Biotechnológie a kvalita surovín a potravín. Konala sa 17. - 19. septembra v krásnych historických priestoroch Smolenického zámku.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme si pripomenuli 2. septembra. Medzi nimi aj náš pán dekan prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Harmonogram zápisov na FBP na akademický rok 2018/2019.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat ocenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR viacerých významných pracovníkov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia.  Medzi ocenenými bol aj prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je zápolenie o Zlatý kosák. Tento rok ocenenie získala vysokoškolská učebnica Chémia potravín. Na jej príprave sa podieľal široký autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechnológie a potravinárstva.