Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Predseda Vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa 19. marca 2018 doc. Ing. Janette Musilová, PhD. docentka na Katedre Chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín si 2.3.2018 pripomenula 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa konalo stretnutie členov katedry s pozvanými hosťami.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

28. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie FOODforce v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum FBP a doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP.

vložil: Dominik Hollý

Päť členný tím Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre) s názvom „Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA)“ sa stal špičkovým vedeckým tímom.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Už druhý rok po sebe sa naša fakulta aktívne zúčastnila série výstav ,,Kam na VŠ“. Výstavy sa konajú v priebehu dvoch týždňov vo všetkých krajských mestách a majú za úlohu pomôcť maturujúcim stredoškolákom pri výbere vysokej školy.