Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Trať najrýchlejšie zvládol 36- ročný Jozef Čurlej z domáceho 05 BK Furča Košice.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ktorého cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na vstup SPU v Nitre do medzinárodného konzorcia zameraného na potraviny, výživu a zdravie.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

vložil: Dominik Hollý

Výzva na podávanie projektov v rámci GA SPU

vložil: Dominik Hollý

Príďte sa poučiť a pobaviť zároveň. Získate znalosti o plánovaní experimentov a naviac získate odbornú konzultáciu Vašej vlastnej dizertačnej práce alebo vlastného výskumu priamo na mieste.