Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Ľubomír Belej, PhD., a doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., vydali uvedenú hygienickú príručku, ktorá bola po schválení dňa 28.6.2018 oznámená Európskej komisii v súlade s článkom 8 ods. 4 Nariadenia (ES) č. 852/2004 ako vnútroštátna príručka správnej praxe.

vložil: Dominik Hollý

Na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 29. mája 2018 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD., z Katedry chémie FBP.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Skupina zamestnancov a doktorandov z Katedry fyziológie živočíchov a z Katedry biochémie a biotechnológie sa v termíne od 13. – 16. júna zúčastnila konferencie Animal Physiology 2018.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Do finále sa dostal aj projekt prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s názvom “Nutraceutiká – biologické a biotechnologické aspekty zlepšenia zdravia žien”.

vložil: Dominik Hollý

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna po prvýkrát v jej histórii uskutočnila „zlatá“ promócia. Absolventi niekdajšej Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968 si takto symbolicky obnovili inžiniersky titul.