Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD. a Ing. Peter Zajác, PhD. vydali vysokoškolskú učebnicu v oblasti gastronómie, ktorá je určená nielen študentom univerzity (najmä študijné programy Potraviny a technológie v gastronómii, Výživa ľudí, Bezpečnosť a kontrola potravín), ale aj pre potravinársku a gastronomickú prax.

vložil: Dominik Hollý

Počas deviatich dní mali deti možnosť precvičiť si hravou formou rôzne odborné činnosti. Na našej fakulte sa mohli zoznámiť s prácou na Katedre fyziológie živočíchov, Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov a Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, kde si mohli vyskúšať prácu s mikroskopom, pipetou, pečenie chlebíka alebo výrobu pečiva.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Harmonogram zápisov na FBP na akademický rok 2018/2019.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Ľubomír Belej, PhD., a doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., vydali uvedenú hygienickú príručku, ktorá bola po schválení dňa 28.6.2018 oznámená Európskej komisii v súlade s článkom 8 ods. 4 Nariadenia (ES) č. 852/2004 ako vnútroštátna príručka správnej praxe.

vložil: Dominik Hollý

Na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 29. mája 2018 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD., z Katedry chémie FBP.