Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Európsky inovačný a technologický inštitút zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku.

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 28. -29.3.2019 sa v PARK hoteli v Piešťanoch uskutočnila  XVI. vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“. Konferencie sa zúčastnilo 231 účastníkov zo Slovenska, českej republiky, Poľska a Ruska. Pozitívom je, že každoročne sa zvyšuje počet účastníkov najmä z praxe.

vložil: Dominik Hollý

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. zorganizoval prvé stretnutie so študentami s názvom „Káva s dekanom“.

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre pripravila 15.3.2019 aj po druhýkrát podujatie s názvom „Deň otvorených dverí“, ktoré je určené predovšetkým záujemcom o štúdium na tejto fakulte.

vložil: Dominik Hollý

V piatok 8. 2. 2019 sa v posluchárni pavilónu CH konal Deň otvorených dverí našej fakulty, na ktorý prišlo približne 70 našich možných budúcich študentov. V rámci programu mali účastníci možnosť dozvedieť sa o možnostiach štúdia na našej fakulte, pozrieť si laboratóriá výskumného strediska ABT ako aj priestory a laboratóriá našich katedier. Počas celého programu ich sprevádzali naši doktorandi.