Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme si pripomenuli 2. septembra. Medzi nimi aj náš pán dekan prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Harmonogram zápisov na FBP na akademický rok 2018/2019.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat ocenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR viacerých významných pracovníkov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia.  Medzi ocenenými bol aj prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je zápolenie o Zlatý kosák. Tento rok ocenenie získala vysokoškolská učebnica Chémia potravín. Na jej príprave sa podieľal široký autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

vložil: Dominik Hollý

Aké sú štádiá fyziologického vývinu normálneho embrya, ako prebieha vývin embrya v patologických – nepriaznivých – podmienkach, aká je situácia v riešení problematiky asistovanej reprodukcie? To boli hlavné témy prednášky Vajíčko na vandrovke, ktorá sa konala 14. augusta v rámci letnej školy Viva la Science na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.