Aktuálne informácie

03.04.2017 10:02:53 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Prinášame Vám novú sekciu na našej stránke - Absolventi

Na stránke našej fakulty Vám prinášame novú sekciu...

Čítať ďalej…

28.03.2017 14:26:39 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Animal Physiology 2017

SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov Vás srdečne pozýva na 13. Medzinárodnú vedeckú konferenciu ANIMAL PHYSIOLOGY 2017, ktorá sa bude konať 21.-23. júna 2017 v kongresovom centre ACADEMIA, Stará Lesná, Slovakia.

Čítať ďalej…

23.03.2017 08:07:09 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Projekt Sokratov inštitút – ponuka pre akademický rok 2017/2018

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach.

Čítať ďalej…

13.03.2017 07:40:54 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Program vedeckej konferencie BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Program XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.

Čítať ďalej…

02.03.2017 10:32:07 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

Čítať ďalej…