Aktuálne informácie

13.03.2017 07:40:54 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Program vedeckej konferencie BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Program XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.

Čítať ďalej…

02.03.2017 10:32:07 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

Čítať ďalej…

16.02.2017 15:03:30 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 9. marca 2017 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Soňa Felšöciová, PhD. na tému "Mikrobiologická kvalita hrozna a jej vplyv na kvalitu vína".

Čítať ďalej…

16.02.2017 14:58:40 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 9. marca 2017 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Marek Bobko, PhD. na tému "Kvalitatívne ukazovatele jednotlivých sortimentných skupín mäsových výrobkov".

Čítať ďalej…

16.02.2017 14:36:43 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 16. marca 2017 v posluchárni Z-02 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Želmíry Balážovej, PhD. na tému "Charakteristika genotypov rastlín pomocou molekulárnych markerov".

Čítať ďalej…