Aktuálne informácie

13.02.2014 11:43:40 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

O z n á m e n i e

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 27. februára 2014 o 9.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Dalaram Sulaiman Ismael, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre chémie FBP SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

05.02.2014 12:06:58 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

O z n á m e n i e

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu biotechnológie v študijnom odbore 5.2.25 Biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 27. februára 2014 o 11:00 hod. ohajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jaroslava Michalka, doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra.

Čítať ďalej…

18.01.2014 03:30:59 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

O z n á m e n i e

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu biotechnológie v študijnom odbore 5.2.25 Biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. januára 2014 o 10,00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Nory Maruniakovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

21.12.2013 15:51:23 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

XI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

Pozývame Vás na XI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa bude konať 27.-28.3. 2014 na zámku v Smoleniciach.

Čítať ďalej…

01.12.2013 02:39:54 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Pozvánka na informačný seminár- Informácie pod jednou

Informačný seminár s besedou, určený pre vysokoškolských študentov na SPU v Nitre

Čítať ďalej…