Aktuálne informácie

06.11.2014 15:08:28 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Predsedníčkou AS FBP SPU v Nitre naďalej prof. Tančinová

Dňa 6. 11. 2014 sa konalo prvé zasadnutie novozvoleného Akademického senátu FBP, na ktorom bola za predsedníčku AS FBP zvolená prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. Zápisnica z prvého zasadnutia AS FBP je priložená v prílohe.

Čítať ďalej…

08.10.2014 05:25:10 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Pozvánky na verejné habilitačné prednášky

Predseda VR FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21.10.2014 a 23.10.2014 prednesú pred Vedeckou radou FBP v posluchárni Z-02 a A-01 SPU v Nitre verejné habilitačné prednášky, Ing. Jana Maková, PhD.; Mgr. Iva Burešová, PhD. a RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Čítať ďalej…

30.09.2014 13:45:36 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Voľby do AS FBP a AS SPU na FBP

Zmena termínu volieb do AS FBP Voľby do AS FBP zamestnaneckej i študentskej časti sa uskutočnia v náhradnom termíne 22.10.2014. Voľby do AS SPU sa budú konať v pôvodnom čase a termíne 15.10.2014. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Návrh kandidátov do AS SPU v Nitre študentská časť FBP. Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do zamestnaneckej časti AS FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2014 - 2018. Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre na funkčné obdobie 2014 - 2018.

Čítať ďalej…

11.09.2014 13:14:37 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Konferencia „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Vás srdečne pozýva na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN, ktorá sa uskutoční 28.-30. januára 2015 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie. Informácie nájdete na www.fbfs.eu

13.08.2014 21:18:56 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Obhajoby dizertačných prác

V dňoch 21. - 28. 8. 2014 sa uskutočnia na FBP obhajoby dizertačných prác v doktorandských študijných programoch technológia potravín, biotechnológie a molekulárna biológia. V prílohe je uvedený harmonogram obhajob dizertačných prác.

Čítať ďalej…