Aktuálne informácie

12.06.2017 13:40:25 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Zaradenie študentov I. stupňa štúdia na štátne skúšky

Zaradenie študentov I. stupňa štúdia  na štátne skúšky od 19. do 22. júna 2017

Čítať ďalej…

02.06.2017 11:32:14 vložil Dominik Hollý

Komisia SAV priznala Eve Tvrdej vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  Ing. Eve Tvrdej, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

31.05.2017 10:56:07 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Ocenenie SAPV 1. miesto pre Ing. Tomáša Jambora z FBP SPU v Nitre za najlepšiu vedeckú prácu v roku 2016 s významným aplikačným prínosom

Za najlepšiu vedeckú prácu uplynulého roka 2016 s významným aplikačným prínosom ocenilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore živočíšnej výroby Ing. Tomáša Jambora, doktoranda z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre .

Čítať ďalej…

30.05.2017 14:12:23 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Obhajoby dizertačných prác 2017

Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 27. júna 2017.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.

Čítať ďalej…

30.05.2017 11:35:54 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Letná škola čínskeho jazyka

Študenti aj neštudenti čínskeho jazyka sa môžu zúčastniť jazykového kurzu a obohatiť svoju slovnú zásobu z čínštiny.

Čítať ďalej…