Aktuálne informácie

vložil: Peter Magdolen

Predseda VR FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21.10.2014 a 23.10.2014 prednesú pred Vedeckou radou FBP v posluchárni Z-02 a A-01 SPU v Nitre verejné habilitačné prednášky, Ing. Jana Maková, PhD.; Mgr. Iva Burešová, PhD. a RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

vložil: Peter Magdolen

Zmena termínu volieb do AS FBP Voľby do AS FBP zamestnaneckej i študentskej časti sa uskutočnia v náhradnom termíne 22.10.2014. Voľby do AS SPU sa budú konať v pôvodnom čase a termíne 15.10.2014. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Návrh kandidátov do AS SPU v Nitre študentská časť FBP. Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do zamestnaneckej časti AS FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2014 - 2018. Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre na funkčné obdobie 2014 - 2018.

vložil: Peter Magdolen

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Vás srdečne pozýva na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN, ktorá sa uskutoční 28.-30. januára 2015 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie. Informácie nájdete na www.fbfs.eu

vložil: Peter Magdolen

V dňoch 21. - 28. 8. 2014 sa uskutočnia na FBP obhajoby dizertačných prác v doktorandských študijných programoch technológia potravín, biotechnológie a molekulárna biológia. V prílohe je uvedený harmonogram obhajob dizertačných prác.

vložil: Peter Magdolen

Podmienky postupu do vyššieho ročníka