Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je zápolenie o Zlatý kosák. Tento rok ocenenie získala vysokoškolská učebnica Chémia potravín. Na jej príprave sa podieľal široký autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

vložil: Dominik Hollý

Aké sú štádiá fyziologického vývinu normálneho embrya, ako prebieha vývin embrya v patologických – nepriaznivých – podmienkach, aká je situácia v riešení problematiky asistovanej reprodukcie? To boli hlavné témy prednášky Vajíčko na vandrovke, ktorá sa konala 14. augusta v rámci letnej školy Viva la Science na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov je jedným zo sedemnástich projektov, podporených z Grantového programu Nadácie Tatra banky. Autormi úspešného projektu sú členovia Centra reprodukcie živočíchov, špičkového vedeckého tímu z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU.

vložil: Dominik Hollý

Viva la Science - taký je názov intenzívnej mesačnej letnej školy pre študentov biológie a biotechnológií, ktorá odštartovala 1. augusta na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku má predstaviť vysokoškolákom každodenné nástrahy vedeckého života a motivovať ich k profesionálnemu rastu v biologických a biotechnologických odvetviach.

vložil: Dominik Hollý

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD. a Ing. Peter Zajác, PhD. vydali vysokoškolskú učebnicu v oblasti gastronómie, ktorá je určená nielen študentom univerzity (najmä študijné programy Potraviny a technológie v gastronómii, Výživa ľudí, Bezpečnosť a kontrola potravín), ale aj pre potravinársku a gastronomickú prax.