Aktuálne informácie

vložil: Peter Magdolen

Promócie absolventov II. stupňa

vložil: Peter Magdolen

V prílohe je uvedené poradie študentov II. stupňa, ktorí v dňoch 26. - 29. mája 2014 vykonajú štátnu skúšku.

vložil: Peter Magdolen

Pozývame Vás na VIII. vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou a XII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou , ktoré sa budú konať dňa 23.4.2014 na FBP SPU v Nitre.