Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala v poradí XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre akreditovali nový študijný program potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology) v anglickom jazyku pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie.

vložil: Dominik Hollý

EIT Food je najväčšou európskou iniciatívou na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Potravinové programy EIT spolufinancuje Európska únia v rámci programu Horizont 2020.

vložil: Dominik Hollý

Európsky inovačný a technologický inštitút zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku.

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 28. -29.3.2019 sa v PARK hoteli v Piešťanoch uskutočnila  XVI. vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“. Konferencie sa zúčastnilo 231 účastníkov zo Slovenska, českej republiky, Poľska a Ruska. Pozitívom je, že každoročne sa zvyšuje počet účastníkov najmä z praxe.