Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa konali 4. októbra v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt.

vložil: Dominik Hollý

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň.

vložil: Dominik Hollý

Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila 26. septembra 2019 v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry.

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre organizovala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu so zameraním na potraviny a biotechnológie s novým názvom FOOD/BIO/TECH. Konala sa 16. - 18. septembra v krásnych priestoroch Hotela Viliama Fraňa, Nitra – Dolné Krškany.

vložil: Dominik Hollý

Aktuálne otázky inovácií, zmien, problémov či úspechov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu, kontroly a bezpečnosti potravín ako aj súkromného sektora boli ústrednými témami odborného seminára Aktuálne otázky potravinárskej praxe, ktorý 17. septembra organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v rámci EIT Food Awareness Day.